Η εφαρμογή προγραμμάτων Vision Therapy μετά από διάσειση

Η εφαρμογή προγραμμάτων Vision Therapy μετά από διάσειση
11/21/2019 - by Optics, Research, Vision Therapy

Έρευνα η οποία δημοσιεύτηκε το 2017 έδειξε ότι το 82% των ασθενών με διάσειση βιώνουν οπτικές δυσκολίες οι οποίες σχετίζονται κατά κύριο λόγο με δυσλειτουργίες της διόφθαλμης όρασης (62%), της προσαρμογής (54%) και της οφθαλμοκίνησης (21%). Η πιο συχνή κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς αυτοί είναι η ανεπάρκεια σύγκλισης σε ποσοστό 47% και προσαρμοστικής ανεπάρκειας σε ποσοστό 42%.

Vision Therapy

Η έρευνα όμως των Gallaway M, et al. δεν έμεινε μόνο στην αναγνώριση των συμπτωμάτων αλλά προχώρησε και στην θεραπεία μέσα από προγράμματα Vision Therapy. Από όσους ολοκλήρωσαν την θεραπεία με ανεπάρκεια σύγκλισης, στο 85% το αποτέλεσμα χαρακτηρίστηκε επιτυχές ενώ στο υπόλοιπο 15% υπήρχε σημαντική βελτίωση. Αντίστοιχα, για τους ασθενείς με προσαρμοστική ανεπάρκεια τα ποσοστά επιτυχίας και σημαντικής βελτίωσης ήταν 33% και 67% αντίστοιχα. Παρά το γεγονός ότι η έρευνα χρειάζεται να επεκταθεί στους λόγους των διασείσεων και την πιθανή συσχέτιση με την επιτυχημένη αποκατάσταση, η μελέτη αυτή έδειξε ότι όλοι οι ασθενείς με διάσειση έχουν ανάγκη πλήρους οπτομετρικής αξιολόγησης και παρέμβασης παράλληλα με τις ιατρικές συστάσεις.

Πηγή: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27505624

 

 

Share this post? Facebook Twitter Google+ Linkedin

Add your Comment