Η ιδιαιτερότητα της
Χαμηλής όρασης

Χαμηλή όραση χαρακτηρίζεται η κατάσταση η οποία προκαλείται από παθήσεις οι οποίες οδηγούν σε σημαντική μείωση της οπτικής οξύτητας, του contrast ή περιορισμό του οπτικού πεδίου και δεν βελτιώνονται άμεσα με γυαλιά ή φακούς επαφής. Οι πιο συχνές είναι: η εκφύλιση ωχράς κηλίδας, το γλαύκωμα, η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, η μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια, η αποκόλληση αμφιβληστροειδή, παθήσεις του οπτικού νεύρου, ο αλφισμός, κ.α.

Τα βοηθήματα Χαμηλής όρασης

Στις περισσότερες περιπτώσεις η ενίσχυση της υπολειπόμενης όρασης είναι εφικτή με την χρήση βοηθημάτων χαμηλής όρασης και την εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων Vision Therapy. Τα βοηθήματα χαμηλής όρασης μπορεί να είναι ειδικοί ασφαιρικοί μεγεθυντικοί φακοί, τηλεσκοπικά συστήματα, λούπες, ηλεκτρονικοί μεγεθυντές, πρισματικά μεγεθυντικά γυαλιά, κ.α. Η επιλογή του σωστού βοηθήματος και η εξοικείωση με την χρήση του φέρνει συνήθως εξαιρετικά αποτελέσματα ως προς την αξιοποίηση της υπολειπόμενης όρασης.