Αμβλυωπία και λεπτή κινητικότητα. Υπάρχει σύνδεση;

Αμβλυωπία και λεπτή κινητικότητα. Υπάρχει σύνδεση;
11/21/2019 - by Optics, Research

Ένα μεγάλο μέρος λεπτών κινήσεων που εκτελούμε είναι καθοδηγούμενες από την όρασή μας. Μοιάζει λοιπόν φυσιολογικό οι δυσλειτουργίες της όρασης να έχουν επίδραση στην λεπτή κινητικότητα. Στην αμβλυωπία, γνωστή και ως «τεμπέλικο μάτι», εκτός από την μειωμένη οπτική οξύτητα με την οποία βλέπει κάποιος συναντάμε και άλλες μειωμένες οπτικές και αντιληπτικές δεξιότητες.

Θα μπορούσαν άραγε αυτές να επιδρούν στην λεπτή κινητικότητα παρά το γεγονός ότι το μη αμβλυωπικό μάτι έχει φυσιολογική όραση;

Αυτό ήταν το αντικείμενο μελέτης που πραγματοποιήθηκε από τους Webber AL, et al. και δημοσιεύτηκε το 2016. Ο έλεγχος της λεπτής κινητικότητας έγινε με το Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, ενώ για τον έλεγχο της όρασης πραγματοποιήθηκε μέτρηση οπτικής οξύτητας, καθώς και έλεγχος διόφθαλμης αισθητηριακής συνεργασίας (Worth 4Dot και Randot Stereoacuity Test). Μετά από εξάσκηση 5 εβδομάδων στο σπίτι με την βοήθεια μιας εφαρμογής ipod τα παιδιά με αμβλυωπία παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στην λεπτή κινητικότητα η οποία έδειξε συσχέτιση με την βελτίωση της οπτικής οξύτητας και της διόφθαλμης όρασης. Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι η βελτίωση αυτή έδειξε αμετάβλητη κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε 12 εβδομάδες μετά το τέλος της τελικής αξιολόγησης. Παρά τους περιορισμούς και την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση της συσχέτισης αμβλυωπίας – λεπτής κινητικότητας, τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά και στηρίζουν εκείνα της κλινικής εμπειρίας που καταγράφονται μετά από εφαρμογή προγραμμάτων Vision Therapy.

Πηγή: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27505624

Share this post? Facebook Twitter Google+ Linkedin

Add your Comment