Δημοσίευση άρθρου μας στο Points De Vue

Δημοσίευση άρθρου μας στο Points De Vue
11/21/2019 - by Bibliography, Research, Vision Therapy

Η ανεπάρκεια σύγκλισης (C.I. – Convergence Insufficiency) ήταν το θέμα άρθρου που δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική έκδοση του Points De Vue από τον Βασίλη Κόκοτα σε συνεργασία με τους Brian Dornbos και Gregory Kitchener.

Ανεπάρκεια Σύγκλισης

Η ανεπάρκεια σύγκλισης είναι μια συχνή δυσλειτουργία της διόφθαλμης όρασης, την οποία συναντάμε περίπου στο 8% του πληθυσμού. Τα συμπτώματά της τείνουν να επιδεινώνονται με την πάροδο της ηλικίας, ενώ συχνά συγχέονται με άλλες καταστάσεις (π.χ. διάσπαση προσοχής, δυσκολίες ανάγνωσης, κ.α.) όταν παραμένει αδιάγνωστη. Η δυσλειτουργία αυτή αφορά την δυσκολία σύγκλισης ή/και διατήρησης της σύγκλισης των δύο οφθαλμών όταν κοιτούν σε κοντινές αποστάσεις. Ευτυχώς η βελτίωση και αποκατάσταση της ανεπάρκειας σύγκλισης επιτυγχάνεται εύκολα και γρήγορα μέσα από εξατομικευμένα προγράμματα οπτικής εκπαίδευσης – Vision Therapy. Με την ενσωμάτωση μάλιστα νέων τεχνολογιών η διαδικασία του Vision Therapy γίνεται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα τόσο για τα παιδιά όσο και για τους ενήλικες οι οποίοι ανακαλύπτουν την όρασή τους.

Πηγή: Διαβάστε περισσότερα στο άρθρο μας

 

 

Share this post? Facebook Twitter Google+ Linkedin

Add your Comment