Τί είναι Οπτομετρία;

Με βάση το Παγκόσμιο Συμβούλιο Οπτομετρίας (WCO) μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO):

“Οπτομετρία είναι ένα επάγγελμα υγείας το οποίο είναι αυτόνομο, διδασκόμενο, και θεσμοθετημένο (άδεια ασκήσεως), και οι οπτομέτρες είναι οι πρωτοβάθμιοι επαγγελματίες υγείας του οφθαλμού και του οπτικού συστήματος οι οποίοι παρέχουν ευρεία οφθαλμική και οπτική φροντίδα η οποία περιλαμβάνει διάθλαση, οπτική εφαρμογή, εντοπισμό/ διάγνωση και διαχείριση των παθήσεων του οφθαλμού, και την αποκατάσταση του οπτικού συστήματος.”

Πρακτικά, η επιστήμη της οπτομετρίας ασχολείται κατά κύριο λόγο με την αξιολόγηση και την εξέταση της αίσθησης της όρασης και την αποκατάστασή της, συγκριτικά με την οφθαλμολογία η οποία είναι ειδικότητα της ιατρικής και ασχολείται κατά κύριο λόγο με την διάγνωση και θεραπεία παθολογικών καταστάσεων του οφθαλμικού συστήματος. Αυτό κάνει τις δύο επιστήμες συμπληρωματικές την μια ως προς την άλλη και παρόλο που μοιράζονται κοινό πεδίο έρευνας έχουν η κάθε μια ξεχωριστή θέση και αξία στον χώρο της διάγνωσης, της αποκατάστασης και της θεραπείας. Οι οπτομέτρες μπορεί να εξειδικεύονται σε διαφορετικούς τομείς και να ακολουθούν διαφορετικές σχολές προσέγγισης.

Στο κέντρο μας ακολουθούμε το πιο σύγχρονο μοντέλο νευρο-αναπτυξιακής και συμπεριφοριστικής προσέγγισης ως προς την όραση, διερευνώντας και παρεμβαίνοντας στον τρόπο με τον οποίο η όραση επηρεάζει και επηρεάζεται από τα υπόλοιπα αισθητηριακά και κινητικά συστήματα. Αντιμετωπίζουμε το σύστημα μάτια – εγκέφαλος ως ένα ενιαίο σύστημα. Με απλά λόγια, αξιολογούμε πως η όραση επιδρά στην ανθρώπινη αντιληπτική, γνωσιακή και κινητική συμπεριφορά.